ชีวิตที่ยืนยาวพร้อมความมีสุขภาพดี

ต้นเหตุของสุขภาพไม่ดี

80%

มาจาก LIFESTYLE

Prof. Dr.David A. Sinclair

Author of Lifespan: Why We Age—and Why We Don't Have To

HEALTHSPANS จะให้ความรู้

เพื่อช่วยให้คุณสร้าง LIFESTYLE

ที่ให้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพ

recent articles